Projecte de recuperació ambiental amb reinserció laboral

Riu Francolí
Es va publicar el dilluns, 11 juliol 2011
AddThis Social Bookmark Button

Es redacta aquest projecte per a la millora de l'estat ambiental i funcionament hidràulic del riu Francolí, a fi de condicionar les seves lleres i marges mitjançant la neteja de vegetació excesiva sobre la llera del riu, retirada d'abocaments o obstacles i repoblació amb espècies autòctones de ribera en talussos nus. Els treballs a realizar es portaran a terme mitjançant un programa especìfic d’inserció laboral amb persones que pateixen un elevat risc d’exclusió laboral i social. El projecte es presentarà a la Fundació La Caixa.

Aquest riu s'identifica pel seu carácter torrencial (porta aigua després de pluja i pot romandre sec a l'estiu) i és un element fonamental en la vertebració del paisatge de les comarques de Tarragona, ja que constitueix un corredor biològic dins del mosaic agrícola i forestal que enllaça els diferents àmbits que travessa. La seva important funció hidrológica evidencia més del necessari que és mantenir-los en bon estat per a la conservació de la biodiversitat del territori, en ser refugi de flora i fauna silvestre i afavorir el desplaçament d'espècies amenaçades.

  • Eliminació dels efectes negatius sobre el paisatge i la dinàmica de l’ecosistema fluvial ocasionats per la presència d’abocaments, runes i materials aliens incontrolats.
  • Reduir el risc de la formació de barreres per acumulació de materials.
  • Recuperació de la morfologia i la dinàmica fluvial natural o el més naturalitzada possible.
  • Fomentar i millorar la diversitat,  la regeneració,  l’estructura i la composició de la vegetació de ribera.
  • Reduir el risc de desbordament del curs fluvial i augmentar l’estabilitat enfront pertorbacions en zones amb usos consolidats.
  • Eliminar la vegetació al·lòctona, així com aquells elements  dins la llera que puguin obstaculitzar el correcte desguàs i funcionament del riu i suposar un element d’inestabilitat, i així garantir el manteniment de la dinàmica fluvial.
  • Preservar i potenciar els elements vegetals autòctons enfront dels introduïts i/o al·lòctons.
  • Creació d’activitats de formació i ocupacionals dins d’un grup social amb risc d’inserció laboral
  • Donar oportunitats d’inserció laboral i social a persones amb diferents probelmàtiques associades.
  • Aconseguir arribar a l’autosuficiència d’aquests grups de treball mitjançant la experiencia en la recuperació d’espais fluvials.

Fer arribar la sensibilització i concienciació vers la protección ambiental a colectius que están fora dels cercles i ambients educatius

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Saber más.

Acepto las Cookies de este sitio web.