Nova denuncia pel vessament d'aigües residuals al Francolí

Riu Francolí
Es va publicar el dimecres, 30 juny 2010
AddThis Social Bookmark Button


Mediterrània CIE i la Coordinadora d’Entitats del Camp de Tarragona han presentat una denuncia al el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i al l’Ajuntament de Tarragona, pel vessament d’aigües residuals a la llera del riu Francolí. Aquest vessament es produeix sobretot durant episodis de pluja, ja que el col•lector d’aigües residual procedent del barri tarragoní de Sant Salvador i altres poblacions properes no s’ha adequat a l’augment d’habitants que ha sofert aquesta part del municipi.


Les aigües residual afecten no solament a la qualitat de les aigües del riu, i en conseqüència a la seva fauna i flora, sinó que també als veïns més propers a la zona de vessament i als excursionistes y passejants que aprofiten els camins paral•lels al riu per fer esports o altres activitats relacionades amb el medi. Els residus que arrosseguen les aigües es poden veure clarament com es dipositen a la vegetació i la pudor es fa insuportable els dies d’estiu. Aquest vessament pot provocar greus problemes de salut als veïns i usuaris dels camins afectats.


La obligatorietat que marca la Directiva Marc de l’Aigua pel que fa a la depuració d’aigües residuals es molt clara y poblacions como Tarragona fa anys que s’haurien d’haver adequat a aquest marc legal.

El text de la denuncia presentada és el següent: 
EXPOSA, 

• Que Mediterrània - Centre d’Iniciatives Ecològiques és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per la millora i protecció del medi ambient. 
• Que la Coordinadora d’Entitats del Camp de Tarragona (CECT) és una agrupació d'entitats cíviques, veïnals, esportives i culturals del Camp de Tarragona. 
• Que a les rodalies del barri de Sant Salvador, concretament a la part baixa del barri on es localitza el col•lector d’aigües residuals del barri es pot trobar una gran quantitat de residus procedents de les aigües sense depurar que arriben directament a la llera del riu Francolí. 
• Que la contaminació per residus i aigües residuals sense depurar son conseqüència de la no adaptació dels col•lectors a l’augment de població a aquest barri i altres zones d’habitatges que fan arribar les seves aigües residuals a aquest punt de desguàs. 
• Que els dies de pluja les aigües sense depurar son evacuades a la llera del riu. 
• Que segons la directiva Marc del l’Agua DMA actualment vigent subscriu com objectiu; Prevenir-ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics. Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions ambientals. 
• Que la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a la normativa estatal mitjançant la modificació de Llei 46/1999, i el text refós de la Llei d'aigües 1/2001, de 20 de juliol, per l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003). 
• Que el concepte d’estat ecològic, que és introduït pel text normatiu de la Directiva marc de l’aigua, sorgeix com a element clau de mesura per a l’anàlisi de la qualitat dels sistemes aquàtics i la seva gestió, on s’integra una visió de l’estat de salut (una expressió de l’estructura i funcionament dels ecosistemes). Aquest concepte apareix a la legislació catalana sobre aigua (Llei 6/1999 ), i al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre) . 

Per tot això, 

DEMANA, 

• Que es porti a terme el Pla Director de Clavegueram per tal de redimensionar el col•lector d’aigües residual tenint en compte l’augment poblacional i la quantitat estimada d’aigües pluvials recollides en la xarxa de clavegueram. 
• Que se’ns informi pel que fa a les actuacions adoptades o resolucions a aquesta denuncia.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Saber más.

Acepto las Cookies de este sitio web.